20.10.2021
21:49
Created: 26 Сәуiр 2021
165

Мақсаты мен міндеттері

Колледждің негізгі мақсаттары мен міндеттері

Мақсаты:

- Жұмыс берушілердің сұраныстарын, өңірдің, ғылымның, экономиканың, техниканың, технологиялардың және әлеуметтік саланың даму ерекшеліктерін ескере отырып, жалпы және кәсіби құзыреттілікке ие білікті маман даярлау үшін білім беру процесінің инновациялық жағдайларын жасау және іске асыру.

- Колледжде әлеуметтік-мәдени ортаны қалыптастыру, жеке тұлғаны жан-жақты дамыту және әлеуметтендіру, білім алушылардың денсаулығын сақтау үшін қажетті жағдайлар жасау, білім алушылардың қоғамдық ұйымдардың, спорттық және шығармашылық клубтардың шығармашылық ұжымдарының жұмысына қатысуы

Жұмыстың бағыттары мен міндеттері:

  1. Мемлекеттік жалпы білім беру бағдарламаларын іске асыру, оқу процесін еңбек нарығында талап етілетін жалпы және кәсіптік құзыреттерді қалыптастыруға нысаналы бағдарлау.

- колледжде олардың біліктілігіне қойылатын талаптардың өсуіне байланысты мамандарды даярлау жүйесінің тұрақты жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету.

- жұмыс берушінің Жаңа құзыреттерге сұранысының өсуіне сәйкес және заманауи технологиялардың енгізілуіне байланысты білім берудің қазіргі заманғы сапасына қол жеткізу;

-  МЖМБС ТжКББ іске асыруды әдістемелік қамтамасыз ету, оқу процесінде МЖМБС мамандарын даярлау бағдарламасының оқу-әдістемелік және ақпараттық базасын құру бойынша жұмыс;

- білім беру процесіне студенттің танымдық, шығармашылық және өзіндік белсенділігін арттыруға бағытталған оқыту технологияларын, әдістері мен тәсілдерін енгізу.

  1. Сапалы білім беруді қамтамасыз ету, білім беру қызметінің нәтижелеріне жауапкершілікті арттыру:

-болжау, модельдеу, маркетинг және мониторинг қызметін жүзеге асыратын сапаны басқару жүйесін құру;

- білім беру процесінде, ғылыми - зерттеу және инновациялық қызметте модульдік-құзыреттілік тәсілді іске асыру арқылы сыртқы тапсырыс берушілердің өсіп келе жатқан талаптарына сәйкес колледждің білім беру процесін бағалау параметрлерін әзірлеу;

- білім берудің әртүрлі деңгейлерінде студенттердің білім сапасының мониторингін қамтамасыз ету: аралық аттестаттауда және бітірушілерді мемлекеттік қорытынды аттестаттау кезінде;

- тұлғаның зияткерлік, мәдени, дене және адамгершілік дамуында сапалы жаңа орта кәсіби білім алу қажеттілігін қанағаттандыру;

- қоғамның білікті, бәсекеге қабілетті орта кәсіби білімді мамандарға деген сұранысын қанағаттандыру;

- колледж өз қызметінің "шығуында" алуды болжайтын түлекті даярлау сапасын жобалау, яғни болашақта талап етілетін кәсіптік білім беру сапасын анықтау;

- түлектердің мемлекеттік қорытынды аттестациясының сапалы нәтижелерін қамтамасыз ету;

  1. Білім беру процесіне білім алушыларды оқыту мен тәрбиелеуге қазіргі заманғы тәсілдерді енгізу:

- іс-әрекетке бағытталған, практикаға бағытталған және интерактивті технологияларға басымдық бере отырып, ақпараттық-білім беру технологияларын енгізу;

- қазіргі жағдайда мамандардың кәсіби дайындығының тиімділігін арттыру мақсатында құзыреттілік тәсілді жетілдіру;

- оқыту процесін ұйымдастыру формаларының икемділігі мен ашықтығын жүзеге асыру;

- білім беру қызметінде білім берудің басым мақсаттарын және оларға сәйкес технологияларды іске асыру;

- кәсіби құзыреттілігі мен мәдениеті жоғары деңгейдегі ұжымды қалыптастыру;

- басқару құрылымын одан әрі жетілдіру;

пәндер мен кәсіби модульдер бойынша ОӘК құру;

- колледждің материалдық-техникалық базасын жетілдіру;

- студенттер мен оқытушылардың зерттеу жұмыстарын жандандыру;

- әдістемелік әзірлемелер жазу, электрондық оқулықтар мен оқу құралдарын жасау жөніндегі жұмысты жандандыру;

-оқытушылар мен студенттердің тәжірибелік-эксперименттік жұмысын дамыту;

оқу, өндірістік қызметтің және оқудан тыс жұмыстың әртүрлі міндеттерін орындау үшін оқу құралдарын, оқулықтарды, әдістемелік нұсқауларды басып шығару мүмкіндігін қамтамасыз ету;

  1. Білім алушылардың контингентін сақтау және бейімдеу жөніндегі жұмысты күшейту
  2. Әлеуметтік әріптестікті одан әрі дамыту

- жаңа мамандықтарды ашу, даярлаудың ықтимал бағыттарын анықтау мақсатында еңбек ресурстары нарығының қажеттіліктерін зерттеу;

-дайындаудың келісім-шарттық-мақсатты  нысанын енгізу (тапсырыс),жұмыс берушілер мен білім беру қызметін тұтынушылар түлектердің кәсіби даярлығының сапасы мен мазмұнына сұранысын қанағаттандыру;

- оқушыларды колледж мамандықтарына кәсіптік бағдарлау мақсатында аудандық халықты жұмыспен қамту орталықтарының басшылығымен өткізілетін оқу орындарының облыстық жәрмеңкелерінің жұмысына қатысу;

-колледждің мамандықтары мен мамандықтары туралы ақпарат беретін жарнамалық науқандарды, өндірістік практиканы өткізу;

  1. Жұмысшылардың кәсіптері мен қызметшілердің лауазымдары бойынша қосымша білім беру қызметтерін дамыту
  2. Түлектерді жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу қызметінің жұмыс істеуін жандандыру
  3.   Бағыттар бойынша тәрбие процесін жетілдіру:

- студенттердің қызығушылықтары мен қажеттіліктеріне сүйене отырып, білім берудің жеке бағыттылығын күшейту;

- оқу үрдісінде студенттерді белсенділендіру;;

- қызметтің жаңа түрлері мен тәсілдерін меңгеру арқылы студенттерді әлеуметтік маңызы бар және өмірлік маңызы бар міндеттерді шешуге үйрету;

- тұлғаның өзін-өзі дамытуға бағыттау, студенттердің шығармашылық міндеттерін шешуге және дербестігін таныту үшін жағдай жасау ;

- оқу процесіне және кәсіби қызметке жоғары мотивацияны қамтамасыз ету;

- білім алушылардың денсаулығын сақтауды қамтамасыз ету;

- білім алушылардың қоғамдық ұйымдардың, спорттық және шығармашылық клубтардың жұмысына қатысуына ықпал ету.